Find, Fix & Prevent

ค้นหาแก้ไขและป้องกันรวมถึงไฟร์วอลล์ Web App SiteLock TrueShield ™

Find, Fix & Prevent

Find, Fix & Prevent รวมถึงไฟร์วอลล์ Web App SiteLock TrueShield ™ซึ่งช่วยปกป้องเว็บไซต์ในเชิงรุกจากการเข้าชมที่เป็นอันตรายและบล็อกคำขอที่เป็นอันตราย ไม่ต้องติดตั้งใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการตั้งค่าและบล็อกภัยคุกคาม 10 อันดับแรกของ OWASP